HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1880-1881 Düzey LİSANS
ISCED Kodu 38 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 480
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları Diploma pogramına kayıt olabilmek için, ösym tarafından yapılan lys sınavında EA puan türünde programı kazanmış olmak ve başka bir yüksek öğretim programında kayıtlı olmamak gerekir. Yatay geçişler: diğer yükseköğretim kurumlarından üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler, yükseköğretim kurulunca çıkarılan 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı resmî gazete'de yayımlanan yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yandal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yapılır.Dikey geçişler: meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19.02.2002 tarihli ve 24676 sayılı resmî gazete’de yayımlanan meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine devamları hakkında yönetmelik hükümlerine göre yapılır.Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü: yabancı uyruklu öğrenci kabülü yükseköğretim genel kurulu'nun 21.01.2010 tarihli toplantısında alınan yurtdışından öğrenci kabulü esaslarına ilişkin kararı'na dayanılarak hazırlanan istanbul üniversitesi yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü yönergesi'ne göre yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar YOK
İş Birliği YOK
İş Birliği Olan İktisat, işletme, siyasal bilgiler ve edebiyat diploma programlarında öğrenim gören öğrenciler hukuk diploma programında çift anadal ve yandal yapabilmektedir.
Program Başkanı

Vizyon

Evrensel hukuk ilkelerinin ölçüt alındığı bir bakış açısıyla hukuk biliminin salt öğretildiği değil, aynı zamanda üretildiği; köklü tarihsel geçmişinin verdiği güçle ulusal alandaki öncülüğünü uluslararası alanda da kabul ettiren; mensubu bulunmanın başlıbaşına bir saygınlık ve övünç kaynağı olduğu bir hukuk alanında lisans programı olmak.

Misyon

Temelde ulusal fakat aynı zamanda uluslararası alanda üstün nitelikte hukuk eğitimi sunan, zengin hukuk kaynağı rolünü üstlenen ve bu sayede ülkenin hukuk kurumları ve sisteminin gelişmesine katkıda bulunan bir merkez olmak; - bu bağlamda evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş, zengin bir kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, hukuksal sorunları çözme yetkinliği kazanmış hukuk uygulayıcıları yetiştirecek bir eğitim vermek, - toplumun ihtiyaçlarını yakından takip ederek olması gereken hukuku belirleyecek nitelikte ülkenin değişik hukuk kurumlarına bilim insanı, öğretim elemanı ve yöneticilerini yetiştiren bir kaynak olmak.

Kabul Koşulları

Diploma pogramına kayıt olabilmek için, ösym tarafından yapılan lys sınavında EA puan türünde programı kazanmış olmak ve başka bir yüksek öğretim programında kayıtlı olmamak gerekir. Yatay geçişler: diğer yükseköğretim kurumlarından üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler, yükseköğretim kurulunca çıkarılan 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı resmî gazete'de yayımlanan yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yandal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yapılır.Dikey geçişler: meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19.02.2002 tarihli ve 24676 sayılı resmî gazete’de yayımlanan meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine devamları hakkında yönetmelik hükümlerine göre yapılır.Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü: yabancı uyruklu öğrenci kabülü yükseköğretim genel kurulu'nun 21.01.2010 tarihli toplantısında alınan yurtdışından öğrenci kabulü esaslarına ilişkin kararı'na dayanılarak hazırlanan istanbul üniversitesi yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü yönergesi'ne göre yapılmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024