HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 03.09.1984 - 1984 / 1985 Düzey Lisans
ISCED Kodu Temel Alan 32 - Gazetecilik ve Enformasyon Program Kodu 21, 34 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 120
Yabancı Dil İngilizce
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları 1-Lise diploması sahibi olmak 2- Merkezi sınavda (LYS) sözel türünden yeterli puan almak 3- DGS veya İYÖS sınavlardan yeterli puan almış olmak, yatay geçiş başvuru koşullarını taşıyor olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar yok
İş Birliği İşbirliği olanağı öngörülmemektedir.
İş Birliği Olan İstanbul Üniversitesi'ne bağlı ve yönetim kurulu kararıyla belirlenen bölümler ile çift anadal ve yandal diploma olanakları bulunmaktadır. İletişim Fakültesi içindeki diğer bölümler, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ile çift anadal ve yandal diploma olanakları bulunmaktadır.
Program Başkanı Prof. Dr. NİLÜFER SEZER

Vizyon

Programın vizyonu, Türkiye'de halkla ilişkiler alanında aranılan eleman ihtiyaçlarını karşılamada en üst sırada yer almaktır.

Misyon

Programın temel misyonu, halkla ilişkiler ve tanıtım alanıyla ilgili olarak Türkiye ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikli personeli yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

1-Lise diploması sahibi olmak 2- Merkezi sınavda (LYS) sözel türünden yeterli puan almak 3- DGS veya İYÖS sınavlardan yeterli puan almış olmak, yatay geçiş başvuru koşullarını taşıyor olmak.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.