RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2009-2010 Düzey Lisans
ISCED Kodu Genel Alan Kodu: 3, Temel Alan Kodu: 32, Eğitim-Öğretim Alanları: 321/213 Öğretim Türü Uzaktan Öğretim
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort 110
Yabancı Dil yok
Mesleki Eğitim yok
Kabul Koşulları Lise diploması sahibi olmak, merkezi TYT sınavında (Sözel) yeterli puan almak, DGS, sınavından yeterli puan almış olmak, yatay geçiş başvuru koşullarını taşıyor olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar yok
İş Birliği yok
İş Birliği Olan yok
Program Başkanı Doç. Dr. AHMET NAİM ÇİÇEKLER

Vizyon

Vizyonumuz, zaman, mekân ve öğrenme hızı esnekliğine sahip; disiplinlerarası akademik çalışmalara olanak tanıyan, Türkiye’de radyo, televizyon ve sinema alanında öğrenciler tarafından tercih edilen bir öğretim kurumu olarak prestijli konumumuzu geliştirmeyi sürdürmek ve her kesime ulaşabilen bir öğretimi teknolojik olanaklardan yararlanarak sürdürmektir.

Misyon

Geçmişten geleceğe uzanan ve öncü üniversitenin misyonu doğrultusunda, kültür temeli üzerinde, radyo-televizyon ve sinema ile ilişkili alanlarda yaratıcı ve geliştirici çalışmalar yapacak teorik olarak donanımlı, alanındaki teknolojik gelişmeleri kavrayabilen ve teknolojiyi etkili, verimli kullanabilen bireyleri; zaman, mekân ve öğrenme hızı esnekliğine sahip öğretim yöntemleri ile yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

Lise diploması sahibi olmak, merkezi TYT sınavında (Sözel) yeterli puan almak, DGS, sınavından yeterli puan almış olmak, yatay geçiş başvuru koşullarını taşıyor olmak.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.