PAZARLAMA, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2005-2006 Düzey Doktora
ISCED Kodu 14 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 5
Yabancı Dil Bulunmamaktadır
Mesleki Eğitim Bulunmamaktadır
Kabul Koşulları 1. Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Bulunmamaktadır
İş Birliği Bulunmamaktadır
İş Birliği Olan Bulunmamaktadır
Program Başkanı

Vizyon

Ulusal ve uluslararası alanda, saygın bir yere sahip olan örnek bir diploma programı olmak, kamu kuruluşları açısından saygın bir yere sahip olan ayrıcalıklı bir program olmak, Pazarlama dalında araştırma ve uygulamada güncelliği yakalamak ve değişime öncülük etmek.

Misyon

Pazarlama Doktora programı, Türkiye’de Pazarlama Odaklı ilk Yüksek Lisans programı olarak, İ.Ü. İşletme Fakültesi bünyesinde Pazarlama Anabilim Dalınca 1983 yılından beri eğitim vermektedir. Önde gelen akademisyen kadrosuyla, kurulduğu tarihten bu yana program, hem pazarlama açısından donanımlı ve uzman kişilerin sektöre kazandırılması, hem de pazarlamanın bilim olarak gelişmesine katkı yapacak kaliteli akademik personel yetiştirilmesi misyonunu yerine getirmeye devam etmektedir.

Kabul Koşulları

1. Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024