ÇEVİRİBİLİM, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl Açıldığı Akademik Yıl: 2007-2008 Eğitime Başladığı Akademik Yıl: 2007-2008 Düzey Lisansüstü
ISCED Kodu 22- Beşeri Bilimler Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 11
Yabancı Dil İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İ.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin öngördüğü ve Senatonun belirlediği şartların yanında mülakatta dikkate alınan özellikler de şu şekildedir: Çeviribilim alanındaki çalışmaları ve bakış açısının güncelliği ve uluslararası gelişmelerin farkında olunması, bilimsel çalışmaya bakış ve motivasyon, yüksek lisans çalışmasını özdeğerendirme bilinci, yüksek lisans sonrası çeviribilim alanında yaptığı çalışma ve yayınların durumu, çeviri alanında birikim, çeviri ve çeviribilim dünyasında günsel sorun ve tartışmalar hakkında bilgi ve bilinç, çeviribilim dalında öğrenim gerekçelerinin tutarlılığı ve programın hedeflerinin bilincinde olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Çeviri araştırmacısı adayı olarak yeterli çeviri edinci ve birikimine sahip olmak
İş Birliği Olabilir. 16. Maddede açıklanmıştır.
İş Birliği Olan Program 4 Anabilim dalının ortak çalışması biçiminde yürütülmekte başka bölümlerle etkileşim sınırlıdır. Başka programların öğrencileri Çeviribilim programından veya Çeviribilim öğrencilerinin de başka programlardan ders seçebilir. Ayrıca öğretim üyesi değişimiyle de programlar arası sınırlı ölçüde bir etkileşim vardır.
Program Başkanı Prof. Dr. ARSUN URAS

Vizyon

a) Çeviri ve çeviribilim alanında ülkemizin entelektüel birikimini artırmak b) Akademisyen adayı, üst düzey çeviri uzmanı, araştırmacı yetişmesine katkı yapmak ve bunun için motivasyonu ve altyapısı güçlü adayları kazanmak c) Farklı bölge ve çevrelerden adaylara şans tanıyarak çeviribilim alanındaki birikimi yaygınlaştırmak ve ülkemizde çeviribilim alanında lisansüstü öğrenimin kurumsallaşmasına katkıda bulunmak.

Misyon

a) Çeviribilimsel bilgilerin ve yaklaşımların çeviri dünyasıyla etkileşimini ülkemiz koşulları içinde güçlendirmek. b) Farklı alanlarda lisans eğitimi almış olanları çeviribilim alanına entegre etmek c) Çeviribilim alanında genç öğretim elemanları ve araştırmacılar yetiştirmek

Kabul Koşulları

İ.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin öngördüğü ve Senatonun belirlediği şartların yanında mülakatta dikkate alınan özellikler de şu şekildedir: Çeviribilim alanındaki çalışmaları ve bakış açısının güncelliği ve uluslararası gelişmelerin farkında olunması, bilimsel çalışmaya bakış ve motivasyon, yüksek lisans çalışmasını özdeğerendirme bilinci, yüksek lisans sonrası çeviribilim alanında yaptığı çalışma ve yayınların durumu, çeviri alanında birikim, çeviri ve çeviribilim dünyasında günsel sorun ve tartışmalar hakkında bilgi ve bilinç, çeviribilim dalında öğrenim gerekçelerinin tutarlılığı ve programın hedeflerinin bilincinde olmak.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.