MİMARLIK VE YAPILI ÇEVRENİN YENİLENMESİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2020-2021 Güz Yarıyılı Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 581 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 10
Yabancı Dil İngilizce
Mesleki Eğitim -
Kabul Koşulları YÖK tarafından 29690 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında düzenlenen, 08.09.2016 tarih ve 29825 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanan İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre belirlenecektir. Buna göre, programa başvurabilmek için adayların Mimarlık Bölümleri’nden bir lisans diplomasına sahip olmaları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya YÖK tarafından bu sınavın dengi sayılan herhangi bir sınavdan en az 70 Puan, Yabancı Dil Sınavı veya YÖK tarafından bu sınavın dengi sayılan herhangi bir sınavdan ise en az 70 puan almış olma şartları aranacaktır
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar -
İş Birliği -
İş Birliği Olan -
Program Başkanı Prof. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

Vizyon

Ulusal kimlik ve değerlere bağlı, uluslararası ölçek ve standartlarda mesleki ve akademik faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir kurum haline gelmektir. Bu vizyon çerçevesinde, mimarlık pratiğinin disiplinler arası yapısı gereği mimarlar, mühendislik dalları ile sürekli etkileşim içerisindedir. Bu etkileşim tasarım aşamasından başlayıp, uygulama ve daha sonra işletme aşamalarında da devamlılık göstermektedir. Yüksek lisans programımızın vizyonu, mimarlık ile mühendislik arasındaki bağı mimarlığın alt bileşenleri olan bina sistemleri, tarihi çevre koruma ve mimari tasarım aracılığıyla kurmaktır.

Misyon

Yüksek lisans programımızın öncelikli misyonu, yerel ve küresel ölçekte disiplinlerarası çalışmalar yapan, mimarlık ortamını evrensel düzeye yükseltecek meslek insanı ve akademisyen yetiştirmektir. Özel anlamda değerlendirildiğinde, mimarlık-mühendislik ilişkisini kurmaya yönelik, öğrencilere hem mimarlık hem de mühendislik alanlarında uzman akademik kadro ile zengin bir akademik ortam oluşturulması misyonumuzdur.

Kabul Koşulları

YÖK tarafından 29690 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında düzenlenen, 08.09.2016 tarih ve 29825 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanan İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre belirlenecektir. Buna göre, programa başvurabilmek için adayların Mimarlık Bölümleri’nden bir lisans diplomasına sahip olmaları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya YÖK tarafından bu sınavın dengi sayılan herhangi bir sınavdan en az 70 Puan, Yabancı Dil Sınavı veya YÖK tarafından bu sınavın dengi sayılan herhangi bir sınavdan ise en az 70 puan almış olma şartları aranacaktır

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.