YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2005-2006 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 1+14+141 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 10
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları "1. Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. ÜDS/KPDS/YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Bulunmamaktadır
İş Birliği Üniversite içinde veya başka bir üniversitede benzer birimlerin diploma programlarıyla yurtiçi, yurtdışı ortak diploma vb. işbirliği yapmak mümkündür.
İş Birliği Olan Bulunmamaktadır.
Program Başkanı Prof. Dr. DENİZ MELANLIOĞLU

Vizyon

Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi alanında nitelikli, saygın, güvenilir ve tercih edilen bir program olmak

Misyon

Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi alanında bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan, ulusal ve uluslararası düzeyde alanla ilgili kazanımlarını kullanabilecek araştırmacı, eleştirel ve bilimsel bakış açılarına sahip akademisyen adayları ve Yabancı Dil Olarak Türkçe eğitmenleri yetiştirmek

Kabul Koşulları

"1. Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. ÜDS/KPDS/YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024