MİMARLIK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2019 Düzey LİSANS
ISCED Kodu 581 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe + İngilizce Kontenjan Ort 80
Yabancı Dil %30 İngilizce
Mesleki Eğitim Programın mesleki hazırlık eğitimi yoktur.
Kabul Koşulları YKS-Sayısal, ek kontenjan, yatay geçişle gelen öğrenciler ile kabul koşullarını sağlamış yabancı uyruklu öğrenciler kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Kabul için belirlenmiş özel koşul yoktur.
İş Birliği Mimarlık Fakültesi’ne bağlı bölümler ile ortak seçmeli ders alma imkanı.
İş Birliği Olan ---
Program Başkanı Prof. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

Vizyon

Ulusal kimlik ve değerlere bağlı, uluslararası ölçek ve standartlarda mesleki ve akademik faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir kurum haline gelmektir.

Misyon

Fakülteyi oluşturan bölümlerin katılımıyla yerel ve küresel ölçekte disiplinlerarası çalışmalar yapan, mimarlık ortamını evrensel düzeye yükseltecek meslek insanı ve akademisyen yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

YKS-Sayısal, ek kontenjan, yatay geçişle gelen öğrenciler ile kabul koşullarını sağlamış yabancı uyruklu öğrenciler kabul edilir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024