EKONOMETRİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Düzey Lisans
ISCED Kodu 31 Öğretim Türü Uzaktan Öğretim
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort 0
Yabancı Dil İngilizce
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları KAPALI PROGRAM ÖĞRENCİ ALIMI YOKTUR
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok.
İş Birliği Diploma Programı, diğer birimlerin Diploma Programları ile Çiftanadal ve Yandal işbirliği yapmamaktadır.
İş Birliği Olan Diploma Programı, diğer birimlerin Diploma Programları ile Çiftanadal ve Yandal işbirliği yapmamaktadır.
Program Başkanı Prof. Dr. FERDA YERDELEN TATOĞLU

Vizyon

Uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip, nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınları ile saygın ve öncü bir fakülte olmak

Misyon

Çağdaş ilke ve kurumlar çerçevesinde farklı görüşleri yansıtan evrensel nitelikteki araştırmalarla ekonomik ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmek

Kabul Koşulları

KAPALI PROGRAM ÖĞRENCİ ALIMI YOKTUR

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024