İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ,LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2010-2011 / 2010-2011 Düzey Lisans
ISCED Kodu 2-22-221 Öğretim Türü Uzaktan Öğretim
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları DGS (Dikey Geçiş Sınavına Girmiş olmak) veya ön lisans mezuniyet not ortalaması sıralaması
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Ulusal alanda öncü ve uluslar arası alanda tanınmış bir program olmak.

Misyon

Dini temel kaynaklardan hareketle objektif şekilde öğrenen, ahlaki erdemler konusunda topluma rehberlik edebilecek donanıma sahip olan ve farklılıkların barış içinde bir arada yaşamalarına katkıda bulunan ilahiyatçılar yetiştirmek; bu amaç doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapmak.

Kabul Koşulları

DGS (Dikey Geçiş Sınavına Girmiş olmak) veya ön lisans mezuniyet not ortalaması sıralaması

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023