ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2015 Düzey LİSANS
ISCED Kodu Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort 72
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Mesleki Eğitim LOJİSTİSYEN
Kabul Koşulları ÖSYM Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılmaktadır. Fakültemiz ayrıca yabancı uyruklu öğrenci de kabul etmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Programımıza kabul için ek bir özel koşul söz konusu değildir.
İş Birliği Fakültemiz, Birleşmiş Milletler menşeili IRU (International Road Transport Union – Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) ile birlikte yürüttüğü akreditasyon sürecini tamamlamıştır. Akreditasyon anlaşması çerçevesinde, Fakültemiz öğrencileri, kendi diplomalarının yanına ek olarak alacakları IRU Academy CPC (Profesyonel Yönetici Yetkinlik Sertifikası - Certificate of Professional Competence) Sertifikası ile dünyanın 75 farklı ülkesinde geçerli uluslararası geçerli bir Yönetsel Mesleki Yeterlilik Belgesi kazanacaklardır.
İş Birliği Olan Fakültemiz, Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmanın amaçlandığı Erasmus+ programı çerçevesinde, birçok Avrupa üniversitesiyle ikili değişim anlaşmalarına imza atmıştır. İmzalanan anlaşmalar kapsamında, Fakültemizin öğrenci ve öğretim üyeleri, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya ve Slovenya'daki üniversiteler ile lisans ve yüksek lisans düzeyinde değişimler gerçekleştirebilmektedir.
Program Başkanı Dr. Ögr. Üyesi AKİF FİDANOĞLU

Vizyon

Fakültemizin vizyonu, Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü ve bir lojistik üs konumunda olan Türkiye’nin “çağdaş ulaştırma ve lojistik politikalarının oluşturulması”na, ulaştırma ve lojistikle ilgili hizmet sektörlerinin ihtiyacı olan ve sürekli talep gören “eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesi”ne yönelik çalışmalarla, dinamik, yenilikçi ve değişime açık, ürettiği bilgilere güvenilen ve değer verilen, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, evrensel değerlere sahip lider bir eğitim kurumu” olmaktır.

Misyon

Fakültemizin misyonu, paydaşları ile yüksek düzeyli işbirlikleri gerçekleştirerek Ulaştırma ve Lojistik sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak çağdaş, katılımcı ve konusuyla ilgili akademik olduğu kadar uygulamaya da yönelik eğitim programları düzenlemek; teknolojik ve profesyonel yetkinliğe sahip, zengin ve güncel akademik bilgilerle donatılmış, uluslararası platformda iletişim kurabilecek becerilere ve sosyal bilince sahip, analitik düşünce yeteneği gelişmiş, takım ruhu ve dayanışmayı destekleyen, mesleki ve bireysel gelişime açık, katılımcı, dinamik, iş ahlakı, etik ve toplum vicdanına saygı gösteren öğrenciler yetiştirmek; alanında stratejik ve yürütülebilir bilimsel çalışma ve araştırmalar gerçekleştirerek bilgi üretmek; girişimci ve uluslararası işletme kültürünü teşvik ederek coğrafi konumu gereği bir merkez olma özelliği gösteren ülkemize ve tüm dünyaya sürdürülebilir, yenilikçi, sorumlu ve faydacı çözümler sunmak yoluyla toplumsal gelişime ve öncülük etmektir.

Kabul Koşulları

ÖSYM Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılmaktadır. Fakültemiz ayrıca yabancı uyruklu öğrenci de kabul etmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024