ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Özgü Ölçüt Matrisi


1 Acil durum ve afet yönetimi süreçleri hakkında bilgi sahibi ve uygulama becerisi olan
2 Acil durum ve afetlerle mücadele konusunda mevzuata hakim, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların iş ve işleyişleri bilen
3 Afet yönetimi ve olay yeri hakimiyeti sağlayabilecek bilgi ve becerinin yanı sıra, tüm süreci yönetebilecek liderlik nosyonu ve tecrübeye sahip olmak
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024