ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Özgü Ölçüt Matrisi


1 Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanan sosyal politikaları inceleyebilme, eleştirme ve katkı sağlayabilme imkanına elverişli bir ortam oluşturmak.
2 Sosyal politika, emek piyasaları ve çalışma ilişkileri alanlarındaki bilimsel çalışmalara katkı yapmayı mümkün kılacak bir ortam sağlamak.
3 Çalışma yaşamına ilişkin ilke ve normlar çerçevesinde yeni uygulamalar geliştirebilme imkanı sunmak.
4 Makro ve mikro seviyede analiz yapabilen, ampirik çalışmaları yürütebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, sosyal bilimlerdeki yeni ve özgün araştırma yöntemlerini kullanabilen ve bunları bilimsel bir çalışma olarak sunabilen, gerek Türkiye’de gerekse uluslar arası düzeyde yetkin bilim insanı yetiştirmek.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024