TURİZM İŞLETMECİLİĞİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Özgü Ölçüt Matrisi


1 Alana yönelik bilimsel tartışmaları izleyebilmek, bu çerçevede bilimsel sorgulama yoluyla yorum yapabilmek.
2 Eğitim alanına ait kuramsal ve uygulamalı içerik bilgisini kullanarak eğitsel amaçlar ve öğrenci gereksinimleri doğrultusunda etkili öğretim planlaması, düzenlemesi ve değerlendirmesi yapabilmek,
3 Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını bilmek
4 Alandaki gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans, çalıştay gibi mesleki etkinlikler yoluyla izlemek ve kazanımları
5 Uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla bilimsel çalışma platformları oluşturmak,
6 Genel olarak eğitim, özel olarak konu alanı eğitiminde kuram ve uygulamaya yönelik kapsamlı ve güncel bilgiye ve bu bilgiye katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavram ve kuramların bilgisine sahip olmak,
7 Okul-Toplum işbirliğine katkıda bulunacak şekilde, toplumsal sorunlara çözüm odaklı projeler hazırlayıp yürütebilmek,
8 Turizm ile ilgili hayatın tamamının bir öğrenme süreci olduğunu içselleştirme yeteneği; bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Turizm alanı ile ilgili sosyal çevreye dair bilgileri edinme, işlevlerini ve faydalarını ayırt edecek donanıma sahip olma
10 Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını takdir edebilme
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024