MARKA İLETİŞİMİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)

Özgü Ölçüt Matrisi


1 İletişim alanındaki teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 İletişim araştırmalarında kullanılan nitel ve nicel araştırmaları ve özelliklerini kavrayabilir.
3 Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirerek yorumlayabilir.
4 İletişim bilimleri ve diğer bilimler arasında ilişki kurabilir.
5 Marka iletişimi alanına ilişkin edindiği teorik bilgileri uygulama esnasında kullanma becerisine sahip olur.
6 Marka iletişimi ve diğer iletişim faaliyetleri arasında ilişki kurabilir.
7 İletişim alanında edindiği bilgileri eleştirel perspektiften yorumlayabilir.
8 İletişim sektörünün beklentilerini öğrenir ve beklentileri karşılayan fikir ve projeler ortaya koyabilir.
9 Yeni iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur.
10 İletişim alanındaki uygulamaların toplumsal etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024