İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Özgü Ölçüt Matrisi


1 İspanyol dilini sözlü ve yazılı olarak yetkin bir şekilde kullanabilmek
2 İspanyol edebiyatının ve Latin Amerika edebiyatının dönemleri, yazarları ve eserleri hakkında genel bilgi sahibi olmak
3 İspanya ve Latin Amerika tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmak
4 İspanyol edebiyatına ve Latin Amerika edebiyatına ait metinleri analiz edebilmek
5 İspanyol edebiyatına ait çeşitli metin türlerine eleştirel yaklaşabilmek
6 İspanyol Dili ve Edebiyatı ile Latin Amerika Edebiyatı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma; bu bilgileri kullanabilmek; bunlar aracılığıyla verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve analiz edebilmek
7 İspanyol dili üzerine kuramsal bilgi sahibi olmak
8 İspanyolcadan Türkçeye ve Türkçeden İspanyolcaya başta edebi metinler olmak üzere çeşitli türde metinleri çevirebilmek
9 Avrupa kültür ve medeniyet tarihindeki önemli sanat anlayışları, Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma çağı gibi dönemler hakkında bilgi sahibi olmak
10 Diğer sosyal/insani bilimler alanlarından (tarih, sosyoloji, felsefe, psikoloji, çeviribilim, vb.) faydalabilmek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024