BİYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Özgü Ölçüt Matrisi


1 Temel biyoloji altyapısı kazanarak, biyoloji bilgileri ve kültürünü kullanarak gözlem yapma, ilişkilendirme, hipotez kurma ve deney tasarlama, deney verilerini analiz etme deneyimi elde eder.
2 Canlıları sınıflandırılmasını, yaşam biçimlerini ve habitatlarını öğrenecek temel bilgileri ; canlı evrimine etki eden faktörleri biyolojiye ait tüm yasaları inceleme ve bu prensiplerin hayatın her alanında karşılaşılan nicel problemlerin çözümünde kullanılması için gereken yorum kabiliyetini edinir.
3 Mikroskop kullanarak canlı morfolojisini ve anatomisini hücre ve doku düzeyinde inceleyebilir, canlıların fizyolojisi, biyokimyası ve genetik yapısına ilişkin bilgileri kazanır.
4 Evrensel etik ilkelerin yanında canlılar ve doğa ile ilgili etik ilkeleri benimser.
5 Her türlü çevre kirleticilerinin organizmalar ve çevre üzerindeki zararlı (toksisite) etkilerini araştırabilir, kirli ortamlarda biyolojik dengenin yeniden sağlanması için gerekli iyileştirici uygulamaları yapma deneyimi kazanır.
6 Özel sektör paydaşları ve kamu kuruluşlarında kaliteli bir biyolog olarak çalışmalarını devam ettirebilecek alt yapıyı kazanır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024