ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Özgü Ölçüt Matrisi


1 Alanında araştırmacı olarak kariyer yapabilecek şekilde astronomi ve uzay bilimleri, fizik, matematik ve bilgisayar bilgisini, alanını farklı disiplinlerle ilişkilendirecek donanımı kazanır.
2 Kendi alanında ya da farklı alanlarda kariyer yaparken ihtiyaç duyacağı ilave donanımı edinmek için imkan araştıracak, çağdaş gelişmeleri yakalayacak ve yenilikler arayacak mesleki etik değerlerini önde tutan araştırma kültürü edinir.
3 Temel bilimi toplumsal gelişimi destekleyen bir unsur olarak benimseyip, çağdaş bilimsel bilgiyi toplumla paylaşır.
4 Hangi mesleki alanda olursa olsun, seçeceği kariyerde problem belirleme ve çözüm geliştirme/uygulama süreçleri için bilimsel düşünme yöntemlerini kullanabilir, mesleki ve kişisel yaşamında bilimsel düşünmeyi ve etik değerleri benimser.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024