ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Özgü Ölçüt Matrisi


1 Öğrenci Türk Dilinin tarihî ve çağdaş gelişimi ile güncel konumu hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olabilir mi?
2 Öğrenci çağdaş Türk dillerinin ürünlerini bilimsel ölçütler çerçevesinde anlayıp inceleyebilir mi?
3 Öğrenci çağdaş Türk edebiyatına dair bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olabilir mi?
4 Öğrenci dil ve edebiyat problemlerinin çözümüne yönelik olarak disiplinler arası yaklaşıma sahip olabilir?
5 Öğrenci, çağın getirdiği güncel dil ve edebiyat alanlarındaki problemlerin farkında olabilir mi?
6 Öğrenci, çağdaş Türk dillerinin temel dil ve edebiyat bilgilerini kavrama becerisini kazanabilir mi?
7 Öğrenci, alan bilgilerini eğitim öğretim amacına yönelik olarak kullanabilecek duruma erişebilir mi?
8 Öğrenci, diğer disiplin alanlarından (edebiyat, sanat tarihi, arkeoloji, hukuk, sosyoloji, felsefe) faydalanabilme becerisine sahip olabilir mi?
9 Öğrenci, çağdaş Türk dillerinin güncel sorunlarına çözüm sunmak amacıyla bilimsel çalışmalar üretebilir mi?
10 Öğrenci, çağdaş Türk dillerinden biriyle (Kazakça, Özbekçe vs.) yazılmış bir metni anlayarak Türkiye Türkçesine eksiksiz/hatasız aktarabilir mi?
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024