SPACE WEATHER

Öğrenme Çıktıları / Özgü Ölçüt Matrisi

Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler, uzay havası kavramını tanımlayabilecekler ve Güneş'teki aktif olaylar, aurora, manyetosfer, jeomanyetik fırtına gibi olayları açıklayabilecekler,
Uzay Havası kapsamındaki önemli olayları ve tarihi etkileri ana hatlarıyla özetleyebilecekler.
Güneş'teki aktif olayların uzaydaki astronotlar ve araçlar üzerine olumsuz etkilerini yanı sıra yeryüzündeki yaşam üzerindeki muhtemel zararlarını bilecekler.
Güneş fırtınalarının iletişim ve GPS gibi navigasyon sistemlerine olumsuz etkilerini bilebilecekler.

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024