INTRODUCTION TO TURKISH CIVIL LAW

Öğrenme Çıktılarının Özgü Ölçüt İlişkisi

Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023