ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

Aldığı derslerden, İstanbul Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre başarılı sayılmak. Öğrencinin toplamda 120 AKTS sağlamış olması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) koşulunu sağlaması gerekmektedir.

Ünvan

Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayarak, program yeterliliklerini sağlayan öğrenciler “Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans” derecesine sahip olurlar.

İstihdam

Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans Programından mezun olanlar aşağıdaki kurumlarda çalışabilirler: •Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı •Adalet Bakanlığı •Sağlık Bakanlığı •Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, •Devlet Hastaneleri •Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, •Emniyet Genel Müdürlüğü, •SGK •Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü, •İl Özel İdareleri, •Belediyeler, •Üniversiteler, •SHÇEK •İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, •Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarıdır ve Acil Durum ve Afet Yönetimi elemanlarına olan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024