ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

24 kredi ve Seminer dersini başarıyla tamamlamış olmaları, En az 180 AKTS'yi tamamlamış olmaları, Her bir dersten başarılı olabilmek için minimum 75/100 puan almış olmaları, Doktora Yeterlilik sınavında başarılı olmaları , Tez savunmalarında başarılı olmaları.

Ünvan

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktoru

İstihdam

Çalışma Bakanlığı, SGK, Bölge Çalışma Müdürlükleri, İşkur, DPT gibi kurumlarda uzman ve denetim elemanı olarak, özel ve kamu kesiminde faaliyet gösteren işletmelerde personel ve insan kaynakları birimlerinde, sendikalarda uzman olarak istihdam edilebilirler.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024