ENFORMATİK, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN EĞİTİM)

Mezuniyet Koşulları

Enformatik Programında Yüksek Lisans

Ünvan

Mezunlar üniversitelerde, bilişim sektöründe, ulusal ve uluslararası işletmelerde bilişim uzmanı olarak çalışabileceklerdir. Meslek örgütlerine göre bu alanda yetişmiş yaklaşık 85.000 kalifiye eleman açığı bulunmaktadır.

İstihdam

Diploma Programının iyileştirilmesine ve istihdama yönelik iç ve dış paydaşların görüşleri SWOT toplantılarında alınmakta, Dersler ve içerikleri periyodik olarak bir danışma kurulu tarafından gözden geçirilir ve güncelleştirilir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.