EKONOMETRİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

Ekonometrisyen

Ünvan

Programdan mezun olan öğrenciler; iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında, gerek kamu gerek özel kesimde araştırmacı ve uygulamacı olarak (vergi müfettişi, pazarlamacı, planlamacı, analist, uzman, müfettiş v.d.), bankacılık ve finans sektörü de dahil olmak üzere, özel sektördeki bütün iş kollarında uzman, denetçi ve üst düzey yönetci olarak çalışabilmektedirler. Programdan mezun olan öğrenciler ayrıca, sahip oldukları teorik ve uygulamalı bilgilerle girişimci olarak kendi işlerini de kurabilmektedirler.

İstihdam

Karşılıklı danışma ve istişare usulü ve yazılı belgelerin Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi dikkate alınarak karşılaştırmalı analizi ile görüşlerin alınması ve değerlendirilmesi öngörülmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024