BİYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi kayıtlı öğrenciler için I., II., VII., ve VIII. yarıyıllarda en az 30 AKTS, III. yarıyılda en az 35 AKTS, IV. yarıyılda en az 38 AKTS, V. yarıyılda en az 31 AKTS, VI. yarıyılda en az 32 AKTS olmak üzere 4 yılda toplam en az 256 AKTS’yi tamamlamak, ve %30 İngilizce koşulunu sağlamak için 4 yılda toplam en az 77 AKTS’lik İngilizce ders almak, 4 üzerinden en az 2 AGNO ortalamasına sahip olmak. 2017-2018 eğitim öğretim yılı kayıtlı öğrenciler için en az 244 AKTS'lik ders (zorunlu ve seçmeli) almak ve başarmak, mezun olunan toplam AKTS'nin %30'unun İngilizce dersler olması ve 4 üzerinden en az 2 AGNO ortalamasına sahip olmak.

Ünvan

Biyoloji Lisans Mezunu

İstihdam

Biyoloji Programından mezun olanlar. Sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında, mikrobiyoloji , biyokimya laboratuarlarında, ilaç firmalarında görev alabilir, ÇED raporu hazırlayabilir, ilaç firmalarının araştırma laboratuvarlarında çalışabilir, biyoloji öğretmeni olabilirler. Buna bağlı olarak Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Belediyeler, Hıfzısıhha, Fen İşleri, Gıda Sektörü ve Milli Eğitim Bakanlığında istihdam edilebilirler.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.