ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

Türkolog

Ünvan

Öğrenciler; 1. Üniversitelerdeki akademik kadrolara yerleşebilir. 2. MEB'de öğretmen olarak görev yapabilir. 3. Türk Dil Kurumunda çeşitli pozisyonlarda (uzman, uzman yardımcısı vs.) çalışabilir. 4. Çeşitli resmî/özel kuruluşlarda editör, redaktör vb. görevlerde bulunabilir.

İstihdam

İç: Öğrencilerle mülakat ve anket çalışması yapılır. Yurtiçi ve Yurtdışındaki ilgili üniversitelerle, yılda bir kez müfredat karşılaştırması yapılır. Bilimsel etkinliklerde, bilgi paylaşımı sağlanır. Dış: Öğrencilerin istihdam edilebileceği kuruluşlarla görüşmeler yapılır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023