ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Bilgi

Bilgi: 1) Mezunlar, Programa ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanır, 2) Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanır. 3) Acil Durum ve Afet Yönetiminin insan hayatındaki etkisi ve insana sağladığı katkıların farkına varır 4) Acil çözüm gerektiren afet ve sosyal sorunları çözebilme pratiği kazanır 5)Acil Durum ve Afet Yönetimi alanındaki kavramları bağdaştırabilme; insanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyişini takip edebilme ,korunma politikalarında primer ve sekonder koruma yeteneği edinir.

Beceri

Öğrenciler; 1) Ön lisans eğitimleri boyunca, acil durum ve afet yönetimi ile ilgili bilgilerle donanır; 2) Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilir 3) Hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını takdir edebilme becerisi kazanır 4) Acil durum ve afet yönetimi konusunda sorunları fark ederek, çözümler sunabilir.

Yetkinlik

Tutumlar; 1) ''Acil Durum ve Afet Yönetimine'' ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanma, 2) Problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme beceresin esahip olabilme, 3) Alanındaki , Acil Durum ve Afet Yönetimi özel sorularla ilgili olarak, bu temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapabilme 4) Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme 5) Acil durum ve afet yönetimi alanında gerekli duyarlılığa sahip olma ve bu alanlarda öncü olabilme 6) Beklenmedik acil durumlar karşısında problemi tanımlama, gerekli birimlerle koordinasyonu sağlama, sorunu ivedilikle çözebilme ve olası diğer sorunlara karşı önlem alabilme 7) Alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olabilme 8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme 9) Alana ilişkin kendilerine yöneltilen sorular karşısında çok boyutlu düşünebilme ve çözüm üretebilme becerisini kazanabilme 10) Farklı bilimler arasındaki bütünlüğü ve örtüşmeyi ortaya çıkararak yeni bilgilere ulaşabilme

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024