BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI, ÖNLİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)

Bilgi

Program kapsamında öğrencilere, 1. Algoritma ve iş akışı oluşturabilme, 2. Bilgisayar programlama komut ve teknikleri, 3. Veriyi yönetebilme ve veriden katma değer üretebilecek yapay zekâ yöntemleri, 4. Bilgisayar ağlarının ve İnternetin çalışma prensipleri, 5. Web sayfası ve mobil uygulama geliştirme teknolojileri 6. Bilgisayar sistemlerinin işleyişi ve etkileşimi, 7. Bilişim sistemlerinin analiz ve tasarımı 8. Elektronik ticaret ve finans teknolojileri, bilişim hukuku konularında bilişim teknolojileri ve yazılımları ile ilgili eğitim verilecektir.

Beceri

Programdan mezun olan öğrencilerin analitik düşünme yeteneğine sahip, problemlerin bilgisayarda çözümüne dair fikir üretebilen, temel kodlama yetkinliklerine sahip, bilişim teknolojilerini iyi derecede kullanabilen, ekip çalışmalarında kendi sorumluluklarının bilincinde olan, bilişim teknolojilerindeki değişimi takip eden ve öğrenmeye açık olmaları beklenmektedir.

Yetkinlik

1 Problem çözme ve analitik düşünme becerisine sahip olur. 2 Bilgisayar kodlarını okuyabilme ve anlayabilme ve kodlama becerisine sahiptir. 3 Alanındaki gelişmelere paralel olarak kendini sürekli yenileme ve geliştirme becerisine sahip olur. 4 Bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini iyi derecede kullanır. 5 Takım halinde çalışma yeteneğini kazanır ve kendi sorumluluklarının bilincindedir. 6 Web veya mobil uygulamalarının analizi, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik fikir sahibi olur. 7 Veri hakkında bilgi sahibidir, veriyi tasarlama ve yönetme becerisine sahip olur. 8 Bilgisayar sistemleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibidir. 9 Bir problemi bilgisayarda çözümleyebilecek bilgi, beceri ve alt yapıya sahip olur. 10 Yapay zekâ, akıllı sistemler ve veriyi anlamlı bilgiye dönüştürebilecek algoritmalar hakkında bilgi sahibi olur. 11 Mesleğin gerektirdiği hukukî ve etik bilince ve ahlaki sorumluluğa sahiptir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.