DENİZ EKONOMİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

Diploma programı; Alan hakkında temel ve genel bilgi sahibi olmak, problemli bir konuyu tespit ve tahlil edip tanımlama ve sentez yapma becerisi kazanmak, araştırmaya dayalı bir çalışmayı sözlü ve yazılı bir şekilde sunma ve savunma, kişisel ve mesleki yetkinlik kazanmayı sağlayacaktır. Bu noktadan hareketle programın kazandıracağı Bilgi:1-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.

Beceri

Beceri: Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi, lanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi kazanır.Tutumlar: Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yeteneğine sahip olur. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme kazandırması öngörülmektedir.

Yetkinlik

Bu program öğrencilerinin yeterlilikleri kazanması adına yurtdışında bu alanla ilgili çalışmaların takibi sağlanmakta ve ders içerikleri bu çalışmlar doğrultusunda güncellenmektedir. Ayrıca sektörden insanların ders vermesi sağlanmaktadır. Bu sayede sahadaki tecrübeler öğfencilere aktarılmaktadır.Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme, alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023