ENFORMATİK, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN EĞİTİM)

Bilgi

Bilgi: 1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. 2 - Enformatik alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

Beceri

Beceri: 3 - Enformatik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 4 - Enformatik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, 5 - Enformatik alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. Tutum: 6 - Enformatik alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 7 - Enformatik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 8 - Enformatik alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme 9- Enformatik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. 10 - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. 11 - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. 12 - Enformatik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Yetkinlik

YÖK'ün Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Yeterlilikleri Madde 2.1.3. deki; Bilgi 1. ve 2. maddeler, Beceriler 1., 2. ve 3. maddeler Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme 1. ve 3. maddeler Öğrenme Yetkinliği 1. madde İletişim ve Sosyal Yetkinlik 2. ve 4. maddeler Alana Özgü Yetkinlik 1. ve 2. maddeler ile ilişkilendirilmiştir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.