ÇOCUK GELİŞİMİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)

Bilgi

Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Bu çerçevede;Çocukların tüm gelişim özelliklerini (bedensel, zihinsel, sosyal-duygusal, psikomotor, dil, ahlak vb.) bilir.Çocuk gelişimi alanında ön lisans düzeyinde alan ve genel kültür ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri tanımlayabilir, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve bu bilgileri uygular.

Beceri

Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir. Bu çerçevede;Çocukların gelişim özelliklerine en uygun etkinlikleri planlar, hazırlar ve uygular.Çocuk ve anne-baba başta olmak üzere diğer paydaşlarla etkili iletişim kurar.Çocuk gelişimi alanında teknolojiyi ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır.Çocukların gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulayabilir.Çocukların ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutabilme, belge ve raporları düzenleyebilir.Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular.Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal ve dokümanları kullanır, gerekirse hazırlar, geliştirir ve bakımını yapar.

Yetkinlik

Çocuk gelişimi alanında olumlu tutuma sahiptir. Bu çerçevede;Türkçeyi doğru ve güzel konuşur, çocukların da Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına özen gösterir.Çocuk gelişimi alanında gerekli sorumlulukları alır.Çocukların iyi birer birey olmaları için sabırla, şefkatle ve özveriyle çalışır.Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur, aile katılımını önemser.Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder, dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanmalarını sağlar.Çalışma yaşam ve ortamında mesleki etik kurallarına uyar.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024