YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanıyla ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar .

Beceri

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan özgün bir çalışmayla yabancı dil olarak Türkçe eğitimi alanına katkıda bulunur.

Yetkinlik

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında karşılaştığı sorunların çözümlenmesinde liderlik eder. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek çeşitli gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B2 düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Alanla ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında edindiği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024