EKONOMETRİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Bilgi

BİLGİ: Temel iktisat modellerini analitik olarak kavrama ve ifade etme; modellerin ana hatlarından ayrıntılarına doğru izdüşümü çıkarabilme , Kantitatif yöntemlere, mantıksal akıl yürütme süreçlerine ve modelleme tekniklerine vakıf olabilme, İktisadi ve sosyal çevreye dair bilgileri edinme, işlevlerini ve faydalarını ayırt edecek donanıma sahip olma, Türk dilini etkin kullanabilme becerisi; araştırma yapmada en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma,

Beceri

Beceri: Sosyal bilimlerde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere detaylarıyla hâkim olabilme , Temel iktisadi ve sosyal problemleri çözme yeteneğine sahip olabilme ve ayrıntılı tekniklerle analiz becerisini elde edebilme,Hayatın tamamının bir öğrenme süreci olduğunu içselleştirme yeteneği; bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi TUTUMLAR: İktisadi ve sosyal olgularla alanındaki kuramları bağdaştırabilme; insanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyişini takip edebilme, Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını takdir edebilme, Mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni; kendine güven ve girişim gücü sahibi olma; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma

Yetkinlik

Program Ulusal ve Sektörel Yeterlilikler Çervevesi'ni dikkate alarak, öğrencilere ekonometri alanında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri sunmakta, bu bilgileri kullanabilme, ekonometrik verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, söz konusu verilerden hareketle ekonomik sorunları çözümleyebilme, takım çalışmasında karmaşık sorunlar karşısında takımın bir üyesi olarak gerekli sorumlulukları alabilme, ekonometri alanındaki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme, ekonmetrik verileri toplamada bilimsel ve etik değerleri dikkate alma ve sahip olduğu ekonometrik bilgileri bireysel kariyerine yansıtabilme gibi yetkinlikler kazandırmayı öngörmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024