MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (FRANSIZCA), LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

Çeviribilimin kavram ve kuramlarını özümseyip tartışabilme, bu bilgiyi yazılı ve sözlü çeviri işlemlerinde uygulayabilecek yöntem ve süreç bilgisine sahip olma.

Beceri

Avrupa Dil Portföyü’ne göre A dili (ana dil) için C1, B dili için B2, C dili için B1 düzeyinde dil bilgisine sahip olma ve bu dilleri çeviri amaçlı kullanabilme. Uzmanlık alanına yönelik çeviri edinci kazanma ve bu edinci çeviri sürecine aktarabilme. Metin türüne ve bağlama uygun kararlar alabilmek üzere, araştırma kaynaklarına ve bilgi teknolojilerine ekonomik yoldan ulaşabilme ve kullanabilme. Genel kültür, konu alanları ve diğer disiplinlere ait bilgileri edinebilme ve çeviri sürecine aktarabilme. Çeviri sürecinde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek amacıyla bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, gereken iletişim kanallarını oluşturabilme. Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu doğrultuda, kendi alanında ve/veya diğer alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme, öğrenimini aynı alanda veya bir başka alanda bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme. Çeviri ve çeviribilim alanında, eğitim almamış profesyonel çevirmenler ve akademisyen/araştırmacılarla iletişim kurma ve sürdürme, bilgi alışverişinde bulunabilme.

Yetkinlik

İletişim hakkının evrenselliği doğrultusunda, toplumsal işlevi ve evrensel değerlere katkıyı göz önünde bulundurarak ortak girişimde bulunma ve projeler gerçekleştirme. Ana dili dışında bir başka dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilme. Mesleğinin gerektirdiği iletişimi sağlayabilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. Alanıyla ilgili kaynakları kullanma konusunda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. Meslek hakları konusunda gereken bilinç ve duyarlılığa sahip olma.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.