BİYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

Canlılara ait tek bir hücreden, karmaşık organ sistemlerine kadar tüm özellikleri ve işleyişi ile beraber, canlıların sınıflandırılması, birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini ve bu ilişkileri düzenleyen mekanizmaları moleküler ve organizma seviyesinde bilir, son gelişmeler ışığında güncel bilgilere sahip olur.

Beceri

1-Biyoloji alanında deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama; 2-Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve beceriyi kullanarak, canlılara karşı etik sorumluluk bilinci ile bilimsel araştırma yapma, verileri yorumlama ve değerlendirme son teknolojik gelişmeler ışığında sorunları tanımlama analiz etme kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme; 3-Biyoloji alanında oluşan gelişmeler ışığında günün koşullarına bağlı olarak bilgilerini yenileme becerilerine sahip olurlar.

Yetkinlik

1-Biyoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme; 2-Biyoloji alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma; 3-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olma ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirme;

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024