ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

Bilgi: 1.Mezunlar, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanının temel kavramları, Çağdaş Türk Lehçelerinin yazımı ve konuşulması hakkında bilgilerle donanmak. 2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanının bilgisine sahip olmak. 3. Alana ilişkin veri üretme, analiz etme ve kullanma bilgisine sahip olmak.

Beceri

Beceri: 1.Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 2. Alana ilişkin bilgileri teknik imkanlarla (bilgisayar, projeksiyon) sunma becerisine sahip olmak. 3.Ürettiği ve elde ettiği verileri raporlama ve takdim becerisine sahip olmak.4.Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanma becerisine sahip olmak. Tutum: 1.Kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları yerine getirme. 2. Tahsis edilen zamanı iyi kullanabilme ve değerlendirebilme. 3.Grup halinde çalışma istekliliği. 4. Şahsi ve ekip hedeflerini gerçekleştirme. 5. Şahsi ve ekip halinde proje hedeflerini gerçekleştirme.

Yetkinlik

Program yeterlilikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yükseköğretim Profili Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alan Yeterlikleriyle ilişkilendirilerek hazırlanmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023