İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yeterlilik İlişkisi

No Program Yeterlilik Puan
PY.1 Astronomi ve Uzay Bilimleri konularını anlayabilmek için temel matematik, fizik ve kimya bilgilerini kullanma becerisi kazanır. 0
PY.2 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki tarihsel gelişim hakkında bilgi sahibi olur. 0
PY.3 Evrenin bir bütün olarak yapısını, oluşumunu ve evrimini anlar 0
PY.4 Çeşitli gök cisimlerinin, doğal ya da yapay uyduların dinamik yapılarını, kimyasal ve fiziksel özelliklerini, oluşum ve evrimlerini bilinen yasalar çerçevesinde açıklar. Bu cisimlerin konumlarını ve hareketlerini çeşitli koordinat sistemlerinde tanımlar. 0
PY.5 Güneş’in ve Güneş Sistemi’ni oluşturan cisimlerin özelliklerini ve Yer’e etkilerini çok yönlü açıklar. 0
PY.6 Gözlem aletleri ve ölçüm tekniklerini kullanma konusunda bilgi sahibi olur. Fotometrik ve spektroskopik verileri işleme ve analiz yöntemlerini uygular. 0
PY.7 Eleştirel ve yaratıcı düşünerek problem çözmede farklı yöntem ve teknikleri kullanır. 0
PY.8 Kendi alanında ve orta öğretimde astronomi, fen ve teknoloji, matematik, fizik ve bilişim konularında bilgilerini kullanma becerisi ve toplumla paylaşma sorumluluğu kazanır. 0
PY.9 Astronomi alanında veya kamu ve özel sektörde, bilgisayarlı hesaplama ve istatistik bilgisi ile bilişim alanında bilgisayar bilgisini kullanır. 0
PY.10 Alanındaki gelişme ve bilgileri takip edebilecek ve kullanabilecek düzeyde en az bir yabancı dil öğrenir. 0
PY.11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile birlikte, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve mesleki bilgi ve becerilerini güncel tutma bilincine sahip olur. 0
PY.12 Ülkemizi her yönden gelişmiş seviyeye getirecek bilince sahip olur. 0

Katkı Derecesi : (1) En Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) En Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024