İDARİ YARGILAMA HUKUKU (YILLIK)

Yeterlilik İlişkisi

No Program Yeterlilik Puan
PY.1 Sorunlara objektif bir şekilde yaklaşarak toplumdaki adalet duygusunun pekişmesini sağlamak. 5
PY.2 Hukuk uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. 5
PY.3 Lisans düzeyinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel ve kendi yorumu ile harmanlayan bir yaklaşımla değerlendirebilmek. 5
PY.4 Hukuki sorunlara ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. 5
PY.5 Lisans düzeyinde hukuk teorisi ve kamu hukuku ve özel hukuk dalları alanlarında uluslararası ve ulusal hukuki bilgi ve donanıma sahip olmak, yeni hukuki problemleri kazanılan hukuk nosyonu sayesinde çözebilme yeterliğini elde etmek. 5
PY.6 Güncel hukuki sorunları tespit etme,değerlendirme ve çözebilme becerisine sahip olmak. 5
PY.7 Sosyal hakların evrenselliği sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma, kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. 5
PY.8 Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır. 5
PY.9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır. 5
PY.10 Profesyonel gelişime katkıda bulunacak etkinliklerde yer alır. 5
PY.11 Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur 5
PY.12 Temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetir. 5

Katkı Derecesi : (1) En Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) En Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024