SİGORTACILIĞA GİRİŞ

Yeterlilik İlişkisi

No Program Yeterlilik Puan
PY.1 Bankacılık ve Sigortacılık Programında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanır 0
PY.2 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahiptir 0
PY.3 Bankacılık ve Sigortacılık Programına dışarıdan da bakabilme becerisini geliştirmek üzere disiplinlerarası çalışmalara yatkın olma 0
PY.4 Bankacılık ve Sigortacılık Programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 0
PY.5 Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 0
PY.6 Bankacılık ve Sigortacılık Programında edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 0
PY.7 Bankacılık ve Sigortacılık Programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme 0
PY.8 Kendi alanı ile ilgili olarak; etik değerleri öğrenir ve uygular 0
PY.9 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma 0
PY.10 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahip olma 0
PY.11 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma 0
PY.12 Bankacılık ve Sigortacılık sektöründe ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 0

Katkı Derecesi : (1) En Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) En Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023