TÜRK DİLİ I

Yeterlilik İlişkisi

No Program Yeterlilik Puan
PY.1 Bankacılık ve Sigortacılık Programında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanır 0
PY.2 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahiptir 0
PY.3 Bankacılık ve Sigortacılık Programına dışarıdan da bakabilme becerisini geliştirmek üzere disiplinlerarası çalışmalara yatkın olma 0
PY.4 Bankacılık ve Sigortacılık Programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 0
PY.5 Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 0
PY.6 Bankacılık ve Sigortacılık Programında edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 0
PY.7 Bankacılık ve Sigortacılık Programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme 0
PY.8 Kendi alanı ile ilgili olarak; etik değerleri öğrenir ve uygular 0
PY.9 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma 0
PY.10 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahip olma 0
PY.11 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma 0
PY.12 Bankacılık ve Sigortacılık sektöründe ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 0

Katkı Derecesi : (1) En Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) En Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023