Yeterlilik İlişkisi

No Program Yeterlilik Puan

Katkı Derecesi : (1) En Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) En Yüksek
2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.