KUR'AN OKUMA VE TECVİD IV

Yeterlilik İlişkisi

No Program Yeterlilik Puan
PY.1 Alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahiptir. 0
PY.2 Temel dini metinleri okuyup anlayabilir. 0
PY.3 Kendisini ifade edebilecek seviyede alan dil bilgisine sahiptir. 0
PY.4 Bireysel farklılıkları dikkate alarak din hizmeti sunabilme yol ve yöntemlerini öğrenir. 0
PY.5 Farklı dini akımların teolojik ve kuramsal yapılarıyla tarihsel gelişimleri bilir. 0
PY.6 Mesleki uygulama alanlarını bilerek tanır. 0
PY.7 Alana ait formasyonunu, uygulama alanına dönüştürebilir 0
PY.8 Sahip olduğu alan bilgilerini farklı çalışma ortamlarında kullanabilir. 0
PY.9 Uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapabilir. 0
PY.11 Alana ait edindiği bilgileri, temel kaynaklara aykırı olmamak kaydıyla, özellikle uygulama alanında bilimi ve sosyal değişimleri dikkate alarak yorumlayıp sorgulayabilir. 0
PY.12 Din hizmetlerinin ve din eğitiminin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından, toplumsal sorunlara duyarlıdır. 0
PY.13 Dinin tarihsel ve güncel tezahürlerini birbiriyle karşılaştırır. 0
PY.14 Alanıyla ilgili ve diğer disiplinlerdeki gelişmeleri izleyebilecek bir bilimsel okuryazarlık yeterliğine sahiptir. 0
PY.15 Sadece mesleki alanındaki çalışmaları değil, sosyal ve beşeri bilimlere yönelik yenilik ve gelişmeleri takip ederek, bu alanlardaki aktivitelere katılır. 0
PY.16 Dini, ahlaki ve toplumsal değerlere duyarlıdır. 0
PY.17 Referansını dinin temel kaynaklarından alan doğru bilgi ve hurafeye dayalı inanç, tutum ve davranışları ayırt eder. 0

Katkı Derecesi : (1) En Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) En Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024