YUNAN KLASİK ÇAĞI'NDA TYRANNİA ALGISI

Yeterlilik İlişkisi

No Program Yeterlilik Puan
PY.1 Araştırma konularıyla ilgili gelişmeleri ve güncel kaynakları takip ederek karmaşık sorunları ele alabilme, analiz ve sentez yöntemiyle verimli sonuçlara ulaşabilmek. 0
PY.2 Lisans programında edinilen kuramsal bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, konuları derinlemesine ele alabilme ve yeni bilgilere ulaşarak, yeni tanımlar getirerek, yeni yöntemler oluşturarak ya da mevcut yöntemleri daha önce uygulanmamış alanlara uygulayarak alana özgün katkı sağlamak 5
PY.3 Lisans programında edindiği bilimsel okur yazarlığı daha ileri düzeye taşımak 5
PY.4 Hakemli dergilerde yayımlanabilecek değerde makaleler yazabilme; bu yeterliliğe sahip başka bilimsel yayınlar yapabilmek 5
PY.5 Alanında geçerliliği olan bir yabancı dili bilimsel çalışmalarda akıcı ve doğru biçimde kullanabilecek düzeyde öğrenmek 3
PY.6 Yaratıcı ve eleştirel düşünme aracılığıyla, akademik kariyer boyunca devam edecek olan kendi öğrenme ve olgunlaşma sürecine yön verebilmek 5
PY.7 Hem alan içi hem de disiplinlerarası tartışma platformlarında uzmanlık konusuyla ilgili bilgilerini, deneyimlerini ve özgün fikirlerini yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek 4
PY.8 Hakların evrenselliği, adalet, kültür ve diğer toplumsal konularda uzmanlığını toplumun yararına kullanabilmek 3
PY.9 Alanının disiplinlerarası çalışmalardaki rolünü kavrayabilme ve uzmanlığını kullanarak bu tür çalışmalara yeterli katkı sağlayabilmek 5

Katkı Derecesi : (1) En Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) En Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024