YUNAN FİLOLOJİSİNE GİRİŞ I

Yeterlilik İlişkisi

Program Yeterlilik Puan
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanında güncel ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuram ve uygulama bilgilerine sahip olmak 0
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili temel kavram ve kuramları özümseme, tartışma ve bu bilgileri alanında uygulayacak veya sorgulayacak düzeyde bilgiye sahip olmak 0
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olmak 0
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili elde ettiği verileri değerlendirme, yorumlama ve sunma becerisine sahip olmak 0
Yakın disiplinlerden edindiği bilgilerin Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanıyla bağlantısını kurma becerisine sahip olmak 0
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunsalları saptayabilme ve yeni bakış açıları geliştirebilme becerisine sahip olmak 0
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili ortak bir çalışmada sorunları çözmek için görev ve sorumluluk alabilmek 0
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili etkin iletişim sağlayacak bireysel girişimlerde bulunabilmek 0
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve bu gereksinimleri karşılayabilmek 0
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanında sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini alanla ilgili yetkin kişilerle paylaşabilme, karşıt görüşlerini savunabilmek 0
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili veri analizi yapabilmek ve bu verileri sentezleyebilmek 0
Kültürel mirasa ve değerlere sahip çıkma ve koruma konularında yeterli bilince sahip olmak ve toplumsal farkındalığa katkıda bulunmak 0

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.