YUNAN FİLOLOJİSİNE GİRİŞ I

Yeterlilik İlişkisi

No Program Yeterlilik Puan
PY.1 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanında güncel ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuram ve uygulama bilgilerine sahip olmak 0
PY.2 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili temel kavram ve kuramları özümseme, tartışma ve bu bilgileri alanında uygulayacak veya sorgulayacak düzeyde bilgiye sahip olmak 0
PY.3 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olmak 0
PY.4 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili elde ettiği verileri değerlendirme, yorumlama ve sunma becerisine sahip olmak 0
PY.5 Yakın disiplinlerden edindiği bilgilerin Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanıyla bağlantısını kurma becerisine sahip olmak 0
PY.6 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunsalları saptayabilme ve yeni bakış açıları geliştirebilme becerisine sahip olmak 0
PY.7 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili ortak bir çalışmada sorunları çözmek için görev ve sorumluluk alabilmek 0
PY.8 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili etkin iletişim sağlayacak bireysel girişimlerde bulunabilmek 0
PY.9 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve bu gereksinimleri karşılayabilmek 0
PY.10 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanında sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini alanla ilgili yetkin kişilerle paylaşabilme, karşıt görüşlerini savunabilmek 0
PY.11 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili veri analizi yapabilmek ve bu verileri sentezleyebilmek 0
PY.12 Kültürel mirasa ve değerlere sahip çıkma ve koruma konularında yeterli bilince sahip olmak ve toplumsal farkındalığa katkıda bulunmak 0

Katkı Derecesi : (1) En Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) En Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024