YILDIZLARIN SINIFLANDIRILMASI

Yeterlilik İlişkisi

No Program Yeterlilik Puan
PY.1 Astronomi ve Uzay Bilimleri lisans yeterliklerine dayalı olarak yüksek lisans da yaptığı çalışmalarla bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek 0
PY.2 Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili Fizik, Matematik gibi disiplinler arası etkileşimi kavramak 0
PY.3 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek 0
PY.4 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki bilgileri Fizik, Matematik gibi disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 0
PY.5 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek 0
PY.6 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek 0
PY.7 Astronomi ve Uzay Bilimlerindeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek 0
PY.8 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek. 0
PY.9 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek 0
PY.10 Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek 0

Katkı Derecesi : (1) En Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) En Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024