SPACE WEATHER

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler, uzay havası kavramını tanımlayabilecekler ve Güneş'teki aktif olaylar, aurora, manyetosfer, jeomanyetik fırtına gibi olayları açıklayabilecekler, 5 4 5
Uzay Havası kapsamındaki önemli olayları ve tarihi etkileri ana hatlarıyla özetleyebilecekler. 5 5 5
Güneş'teki aktif olayların uzaydaki astronotlar ve araçlar üzerine olumsuz etkilerini yanı sıra yeryüzündeki yaşam üzerindeki muhtemel zararlarını bilecekler. 5 5 4 5 4
Güneş fırtınalarının iletişim ve GPS gibi navigasyon sistemlerine olumsuz etkilerini bilebilecekler. 5 5 4 5 4

Katkı Düzeyi : (1) Çok Düşük, (2) Düşük, (3) Orta, (4) Yüksek, (5) Çok Yüksek
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023