YÜKSEK ENERJİ ASTROFİZİĞİ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Giriş, Temel Kavramlar ve Tanımlar
2 Uzayda Elektromanyetik Olaylar
3 Uzayda Elektromanyetik Olaylar (devam)
4 Uzayda Elektromanyetik Olaylar (devam)
5 Uzayda Elektromanyetik Olaylar (devam)
6 Arasınav
7 Arasınav
8 Yüksek Enerjili Fotonların Etkileşmeleri
9 Yüksek Enerji Astrofiziği: Yıldız Evriminin Son Noktaları
10 Yüksek Enerji Astrofiziği: Yıldız Evriminin Son Noktaları (devam)
11 X - Işın Astronomisi
12 X - Işın Astronomisi (devam)
13 Gama Işın Astronomisi
14 Dedektörler ve Yüksek Enerji Astrofiziği Uyduları
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 Elektrik Alanlar
2 Elektrik Dipol
3 Gauss Teoremi
4 Sabit Manyetik Alanlar
5 Değişen Manyetik Alanlar
6 Arasınav
7 Arasınav
8 Siklotron Işınımı
9 Maxwell Denklemleri
10 Kompton Olayı ve Ters Kompton Olayı
11 Çerenkov Olayı
12 Tıkız Cisimler
13 X-ışın Emisyon Mekanizmaları
14 Yüksek Enerji Astrofiziği Uyduları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024