KARA TAŞIMA HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Taşıma Hukukunun Kaynakları – Mevzuat – Taşıma Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler – Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler
2 Taşıma Sözleşmesi – Kuruluşu –Çeşitli Ayrımlara Göre Taşıma Kavramı
3 Taşıma Sözleşmesinin Tarafları ve İlgilileri
4 Taşıma Senedi, Düzenleniş Biçimi ve İspat Gücü
5 Genel Olarak Taşıyıcının Hakları ve Borçları
6 Eşyanın Teslim Alınması ve Teslim Edilmesi, Teslim Engelleri, Taşıma Engelleri
7 Ara Sınav
8 Taşıyıcının Sorumluluğu – Eşyayı Bakım ve Gözetim Sorumluluğu (Zıya ve Hasardan Sorumluluk)
9 Taşıma Süresinin Aşılmasından Dolayı Taşıyıcının Sorumluluğu ve Diğer Sorumluluk Hâlleri
10 Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulması – Sorumluluktan Kurtulma Hâlleri
11 Taşıyıcının Ödeyeceği Tazminatın Kapsamı
12 Gönderen/Gönderilenin Hakları ve Borçları
13 Birden Çok taşıyıcı – Taşıyıcıya Karşı Açılacak Davalarda İspat Yükü - Zamanaşımı
14 Yarıyıl sonu Sınavı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023