SOSYOLOJİ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Giriş: Dersin Amacı, Kapsamı ve Planı; Sorumlu Olunan Metinlerin Tanıtımı
2 Sosyolojinin Tanım(lar)ı, İnceleme Nesnesi ve Diğer Sosyal Bilim Dallarıyla İlişkisi
3 Sosyolojik Düşünmek veya İmgelem/Muhayyile Nedir?
4 Sosyolojiyi Hazırlayan Olaylar: Sanayi Devrimi, Burjuva Devrimleri ve Modern Devlet
5 Sosyolojinin Hebercileri: Vico (Yeni Bilim) ve Montesquieu (Kanunların Ruhu)
6 Sosyolojinin "Yeni" bir Bilim olarak Doğuşu: Comte ve Pozitivizm
7 Sosyolojinin Kurumsallaşması: Durkheim
8 Durkheim'ın Araştırma Konuları ve Kurucu Metinleri (Toplumsal İşbölümü, İntihar, Din, Sosyolojik Yöntemin Kuralları...)
9 Marx, Marksist Sosyoloji ve Temel Kavramları
10 Marksist Sosyolojinin Evrimi (Gramsci ve Althusser)
11 Weber ve Sosyolojide Yeni Açılımlar: Yansızlık (Değerden Arınmış bir Sosyoloji Mümkün müdür?) ve İdeal Tip Yaklaşımı
12 Weber: Din Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi
13 Sosyolojinin Alt Dalları: Siyaset Sosyolojisi Örneği
14 Genel Değerlendirme

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024